Faculty

Class Role Name
Headmistress Tajinder Kaur Dhillon
KG1 A Geetika
KG1 B Tanjeet Kaur
KG1 C Ritu Sikka
KG2 A Arvind Kaur Setia
KG2 B Pushpinder Kaur
KG2 C Charanjeet Kaur Lall
KG2 D Navneet Kaur
KG2 E Jyoti Gautam
KG2 F Ritu Sharma
KG2 G Monica Banga
KG2 H Parminder Kaur
Art & Craft Jasbir Kaur
Music Manpreet Kaur
Computer Rashmi Sharma
EVS & Conversation Navneet Kaur Marwaha